Privacyverklaring – Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter – Stiens
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter
Griene Leane 5-h 9051 LZ
Stiens

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor patiënten van onze praktijk

1. Doel van het Verzamelen van Persoonsgegevens: Wij, Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter, verzamelen uw persoonlijke gegevens, waaronder naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en medische geschiedenis, uitsluitend voor het verlenen van medische zorg en het bijhouden van uw medisch dossier.

2. Uitdrukkelijke Toestemming: Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Beveiliging van Gegevens: We nemen strikte technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en is gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

4. Delen van Gegevens: Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld wanneer noodzakelijk voor uw medische behandeling, bijvoorbeeld met andere zorgverleners zoals specialisten of apotheken. Dergelijke delingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

5. Bewaartermijn van Gegevens: Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een wettelijk bepaalde periode, zoals voorgeschreven door relevante regelgeving. Na het verstrijken van deze bewaartermijn worden uw gegevens veilig verwijderd.

6. Rechten van de Patiënt: U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking of uw toestemming intrekken. Neem contact op met de praktijk om gebruik te maken van uw rechten of voor vragen over de verwerking van uw gegevens.

7. Intern Delen van Gegevens: Sommige gegevens kunnen intern worden gedeeld binnen de praktijk voor de verlening van medische zorg.

8. Contactgegevens voor Privacyzaken: Voor vragen of zorgen over privacy, neem contact op met de praktijk via assistente@huisartsstiens.nl

Datum laatste update: januari 2024