Privacyverklaring – Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter – Stiens
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter
Griene Leane 5-h 9051 LZ
Stiens

Privacyverklaring

Bij ons in de huisartsenpraktijk hechten we veel waarde aan de privacy van onze patiënten. We begrijpen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Hieronder vindt uitleg hoe wij omgaan met uw gegevens.

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
  Wanneer u zich als patiënt registreert bij Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter, verzamelen we bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en medische geschiedenis. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van medische zorg en het bijhouden van uw medisch dossier. We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Beveiliging van gegevens
  We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. We hanteren strikte procedures om ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens, en ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
 3. Delen van gegevens
  We delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor uw medische behandeling. Dit kan het delen van uw gegevens omvatten met andere zorgverleners, zoals specialisten of apotheken. We zorgen ervoor dat dergelijke delingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming.
 4. Bewaartermijn van gegevens
  We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een wettelijk bepaalde periode, zoals voorgeschreven door de relevante regelgeving. Na het verstrijken van deze bewaartermijn worden uw gegevens veilig verwijderd.
 5. Uw rechten
  U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming hiervoor intrekken. Neem contact op met de praktijk om gebruik te maken van uw rechten of als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens.
 6. Klachten
  Als u van mening bent dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

  We hopen dat deze privacyverklaring u duidelijkheid geeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen in onze huisartsenprakt