Stadspoli Leeuwarden – Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter – Stiens
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter
Griene Leane 5-h 9051 LZ
Stiens

Stadspoli Leeuwarden

Met ingang van 2021 heeft Stadspoli Leeuwarden de deuren geopend. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor een eenmalig adviesconsult door een medisch specialist. Dit adviesconsult wordt een meekijkconsult genoemd. Bent u door de huisarts verwezen naar deze poli? Via www.stadspolileeuwarden.nl kunt u meer informatie over de werkwijze lezen.

Met het meekijkconsult stelt de huisarts de medisch specialist een gerichte vraag over een patiënt. De medisch specialist adviseert de huisarts over het verdere beleid, therapie enzovoort. Meestal is dit een advies waarmee de huisarts de patiënt verder kan behandelen of geruststellen. Het advies kan ook zijn alsnog door te verwijzen naar het ziekenhuis.

Het meekijkconsult begint na de vraagstelling aan de medisch specialist en wordt beëindigd na de terugkoppeling van het advies van de medisch specialist door de huisarts aan de patiënt. De specialist neemt dus de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts. De huisarts is en blijft daarmee hoofdbehandelaar. Hiermee blijft het dan ook eerstelijns zorg, waardoor de kosten van het meekijkconsult niet ten laste komen van het eigen risico.